? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Shoqëria aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike

RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

ARRITJET

Treguesit për punën tonë

96 km
I ndërtuar gazsjellësi magjistral
178 km
Gazsjellësi magjistral në ndërtim e sipër
119511
Klikimet në faqen

Linqe të dobishme