? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Struktura dhe skema organizative

  Kabineti i Drejtorit Ekzekutiv

 

 Bajram Rexhepi - Drejtor Ekzekutiv

bajram.rexhepi@mer.com.mk

cel. 071 319 667

 

Lisa Bauta Shaqiri - Shef kabineti i drejtorit ekzekutiv

lisa.b.shaqiri@mer.com.mk

cel. 070 350 225

 

Xhemali Mehazi - Këshilltar për investime

xhemali.mehazi@mer.com.mk

cel. 075 211 932

 

Mihaela Nikushevski - Këshilltare për marrëdhënie me publikun

 

mihaela.nikushevski@mer.com.mk

cel. 075 269 762
 
 
 
 
 
Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme

Valentina Tasevska - Udhëheqëse e sektorit për çështje ligjore dhe të përgjithshme

valentina.tasevska@mer.com.mk

 cel. 078 231 805

Krume Xhikoski - Udhëheqës i sektorit për punë juridike normative dhe punë kadrovike

krume.djikoski@mer.com.mk

cel. 075 721 493

Emilija Sterjovska - Udhëheqëse e departamentit të çështjeve të përgjithshme

emilija.sterjovska@mer.com.mk

 

cel. 078 254 738

Mirjeta Limani - Zyrtare e çështjeve të përgjithshme

mirjeta.limani@mer.com.mk

Natasha Spasenoska Bozhinoska - Zyrtare e arkivimit dhe kopjimit

natasha.s.bozhinoska@mer.com.mk

 

cel. 075 333 139

Ivana Stefanovska - Përkthyese

ivana.stefanovska@mer.com.mk

 

cel. 075 269 753

Goce Loparski - Logjistika e furnizimit në terren

loparski@yahoo.com

cel. 075 398 831

Iljço Dimitrovski - Higjenist dhe kopshtar

cel. 075 269 757

 

Sektori për ndërtimin e sistemit të gazsjellësit

Olivera Kostançeva - Udhëheqëse e Sektorit për ndërtimin e sistemit të gazsjellësit

olivera.kostancheva@mer.com.mk

cel. 078 231 804

Ivo Shurbanovski - Projektues - ekspert i energjisë

ivo.shurbanovski@mer.com.mk

cel. 075 269 754

Aleksandar Apostoloski - Inxhinier i makinerisë

aleksandar.apostoloski@mer.com.mk

cel. 075 269 763

Sasho Jovceski - Udhëheqës i Departamentit të Mbikëqyrjes së Ndërtimit

sasho.jovcheski@mer.com.mk

075 333 086

Vesna Velevska - Udhëheqëse e departamentit për ndërtim dhe bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare financiare

vesna.velevska@mer.com.mk

cel. 075 269 751

 

Sektori për çështje ekonomike - financiare

Violeta Angjeleska Spasova - Udhëheqëse e Sektorit për çështje ekonomike dhe financiare

violeta.a.spasova@mer.com.mk

cel. 075 383 909

Valentina Doneva - Kontabiliste

valentina.doneva@mer.com.mk

 

cel075 269 758

Muharem Emshija - Avokat

muharem.emshija@mer.com.mk

cel. 075 264 288

Naim Ajdini - ekonomist - komercialist

naim.ajdini@mer.com.mk

 tel.075 269 746

 

 

Sektori për menaxhimin dhe transmetimin e gazit natyror 

Ljupka Jankuloska - Këshilltare për çështje ligjore dhe normative

ljupka.jankuloska@mer.com.mk

cel. 075 333 916

Elena Hristomanova Tuxharova - Ekonomiste - komerciale

elena.h.tudjarova@mer.com.mk

cel. 075 333 924

Imer Kameri - Udhëheqës i Njësisë së Qendrës Dispeçer

imer.kameri@mer.com.mk

 

cel. 075 269 761

Zyrtar i ndërmjetësimit të informacionit publik

Krume Gjikoski

075 721 493

krume.djikoski@mer.com.mk

Lisa Bauta Shaqiri

070 350 225

lisa.b.shaqiri@mer.com.mk

Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale

Lisa Bauta Shaqiri

070 350 225

 

lisa.b.shaqiri@mer.com.mk