KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Aksi “Negotinë (Kavadar) - Manastir
МЕР АД Скопје

Në pajtim me  Ligjin përdetyrimin e Republika e  Maqedonisë së Veriut, Dojçe Bank dhe Erste bank me Marrëveshjenpërhuapërfinancimin e Projektit “Gazifikimi i RepublikëssëMaqedonisë - faza 1 – AksiShtip-­Negotinë-­ManastirdheAksiShkup-­Tetovë-­Gostivarjanë siguruar mjete për ndërtimin e aksit “Negotinë (Kavadar) - Manastir”.

Ndërtimi ka filluar në Shkurt të vitit 2017 dhe pritet të përfundojë  të v.2021.

 
Statusi i realizimit:

98%

 

Parametrat Teknik:

  • Linja e tubacionit në gjatësi prej 92 km me diametër të tubit DN 500 (20”);
  • Bllok stacione: BS (DN500) 5 copë, BS (DN200) 2 copë, BS (DN150) и БS (DN80);
  • Stacioni pastrues kompenzues DN 500;
  • SMRrQ „Feni industri”, me kapacitet Q=15 000 m3çh;
  • SMRrQ „Prilep”, me kapacitet Q=24 000 m3çh;
  • SMRrQ „Manastir”, me kapacitet Q=28 000 m3çh.
 
Përshkrim i trasës:

Trasa në aksin „Negotinë(Kavadar) – Manastir“ fillon nga Kavadari Sopot, kalon nëpër lumin “Crna” duke vazhduar nëpër vendin e quajtur Drenovë, dhe më pas kalon nëpër lumin Cereçevica duke lëvizur nëpër rrafshaltate vargmaleve dhe nëpërluginën e lumit Svinjarnica. Vija e gazsjellësit pren shtratin e lumenjve Bella dhe Dujras, kalon nëpër rrugën e vjetër për Prilep dhe hyn në luginën e lumit Karatmanica, dhe më pas pren lumin Zapolska dhe ngrihet nëpër segmente të pyllëzuara. Në jug të Prilepit trasa kthen në jug dhe kalon nëpër prona fashatare dhe afariste, pren lumenjtë Vollkovska dhe Staviçka, dhe më pas vazhdon nëpër segmente të pa pyllëzuara. Në jug gazjellësi pren sistemin e kanaleve për ujitje, pren lumenjtë Podmollska dhe Llopatika dhe më pas lumenjtë Mojanska I Benja. Më pas trasa pren linjën elektrike 400kV-ëshe, autostradë dhe shtretërit e lumenjve Crna dhe Dragor. Vazhdon paralelisht lumenjve, duke prerë kanale të vogla për ujitje dhe përfundon në veri të Manastirit.