KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Bajram Rexhepi - Drejtor Ekzekutiv i REN: Maqedonia e Veriut do të marrë gaz nga Azerbajxhani në të ardhmen
E shpallur në: 02.12.2019 REN SHA Shkup

 Maqedonia e Veriut, në të ardhmen, do të marrë gaz nga Azerbajxhani

 
Sot, morëm pjesë në ceremoninë dhe inaugurimin e TANAP dhe lidhjen me Trans Adriatic Pipeline - TAP. Ky gazsjellës është i gjatë 1850 km, ai kalon në të gjithë territorin e Turqisë, lidhet me Gjeorgjinë dhe TAP në seksionin me Greqinë. Ky projekt është jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendin tonë pasi i jep kuptim lidhjes sonë me TAP. Më në fund do të lidhemi me këtë gazsjellës,  i cili vjen nga fusha e Shah Deniz dhe përfundon në Itali, me një kapacitet total prej 31 miliardë vjet në vit. Në këtë mënyrë vendi ynë patjetër do të diversifikojë burimet e furnizimit duke krijuar një mundësi për një treg të qëndrueshëm të gazit natyror.