? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Gazi natyror po afrohet, 70% e punimeve në seksionin Negotinë - Prilep - Manastir kanë përfunduar
E shpallur në: 24.08.2019 REN SHA Shkup

 "Sot informuam Kryeministrin dhe Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve për rrjedhën e realizimit të gazsjellësit magjistral në shtet. Unë do të doja të falënderoja Kryeministrin për angazhimin e tij personal dhe gjithashtu për të na ndihmuar për të kapërcyer problemet gjatë realizimin e këtij projekti jashtëzakonisht të rëndësishëm për vendin tonë dhe qytetarët.

 
Këtë vit, pasi kemi kapërcyer shumicën e problemeve, kemi një realizim shumë të mirë të ndërtimit të aksit nga Negotina në Manastir në gjatësi prej 92 km. Ne tashmë kemi hapur rreth 83 km të rrugës dhe tubat në gjatësi prej 65 km janë ngjitur, me 75% realizim të ndërtimit. Sipas planit tonë dinamik, deri në fund të këtij viti do të kemi më shumë se 90% realizim dhe unë pres që kjo pjesë të ndërtohet në kohë. Kjo do të thotë që në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm kjo pjesë do të jetë operacionale dhe e gatshme për shërbimet e transmetimit të gazit natyror.
 
Në aksin Shkup-Tetovë-Gostivar, kemi rreth 50% të realizimit të ndërtimit, aty ndodhën ndryshime më të nevojshme gjatë ndërtimit dhe sigurisht që do të ketë nevojë për zgjatje të afatit për ndërtim. Ne tashmë i kemi zgjidhur shumicën e problemeve dhe pres që  aksi të jetë funksional deri në fund të vitit të ardhshëm "- tha Bajram Rexhepi, drejtor ekzekutiv i REN SH.A. Shkup.