KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Debati publik në Komunën e Sopishtës
E shpallur në: 31.07.2019 REN SHA Shkup

 Më 29.07.2019, në Komunën e Sopishtës, u mbajt një debat publik, ku morën pjesë Bajram Rexhepi, drejtor ekzekutiv i REN SHA Shkup, Stevçe Tërpkoski, kryetar i Komunës së Sopishtës, përfaqësues të këshillit të Komunës së Sopishtës, përfaqësues të REN dhe qytetarët e komunës. Në këtë debat u prezantua plani për ndërtimin e gazsjellësit magjistral, aksi Shkup-Tetovë-Gostivar, rruga e të cilit kalon në këtë komunë. Disa informata kryesore në lidhje me ndërtimin, si dhe Ligjin për shpronësimin, u paraqitën para qytetarëve. Debati konstruktiv u dha mundësi qytetarëve të njihen më mirë me përfitimet e gazifikimit dhe gjithashtu u përqendrua në tejkalimin e pengesave gjatë ndërtimit.