? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Takim pune me Bankën Evropiane të Investimeve (EIB), Komunitetin e Energjisë, DESFA, Connecta, Ministrinë e ekonomisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionin Rregullator të Energjisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
E shpallur në: 13.06.2019 REN SHA Shkup

 Më 13 qershor 2019 u mbajt një takim pune në ambientet e REN SHA Shkup. Takimi u ndoq nga një delegacion i nivelit të lartë nga Banka Evropiane e Investimeve, Komuniteti i Energjisë, DESFA, Connecta dhe përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisioni Rregullator për Energjetikë i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Detajet e financimit të ndërlidhjes së gazit me Republikën e Greqisë u përcaktuan në takim, si dhe informacioni i ndërsjellë në lidhje me rrjedhën e realizimit të angazhimeve të secilës palë të interesuar.