? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Rexhepi: Tenderi për partneritet publik-privat për të gjithë territorin do të përshpejtojë procesin e gazifikimit