? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Реџепи: Тендерот за јавно приватно партнерство за целата територија ќе го забрза процесот на гасификација