? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Takim me Komunitetin e Energjisë, WBIF, EIB, Kompani konsulente- Connecta, Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe Ministria e Ekonomisë