KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Realizimi i ndërtimit
E shpallur në: 21.08.2019 REN SHA Shkup

 Realizimi i ndërtimit të gazsjellësit magjistral po shkon sipas planeve të pritura. Gazifikimi është një nga projektet më të rëndësishme në vendin tonë. Gazsjellësi magjistral i ndërtuar 96 km, 178 km të gazsjellësit magjistral në ndërtim e sipër.