КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Реализација на градба
Објавено на: 21.08.2019 НЕР АД Скопје

 Реализацијата на градба на магистралниот гасовод се одвива според очекуваните планови. Гасификацијата е еден од најзначајните проекти во нашата земја. Изграден магистрален гасовод 96 километри, 178 километри магистрален гасовод во изградба.