? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Ndërtimi i rrjetit të gazsjellësit po zhvillohet me vonesa të caktuara për shkak të krizës së koronës