? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Lidhja e gazit do të jetë dhjetë herë më e lirë se ajo aktuale