? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Bajram Rexhepi: Do të ketë gaz si për shtëpinë ashtu edhe për fqinjët