KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Më 1 janar fillon shpërndarja e gazit përmes rrymës turke