? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Përmbledhje e linjës së gazsjellësit Negotinë-Prilep-Manastir, mars 2019