КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Работнa средбa со претставниците од граѓанската иницијатива „Го сакам Водно“
Објавено на: 24.04.2019 НЕР АД Скопје

 РАБОТЕН СОСТАНОК ЗА ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМАТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ВОДНО

Работната група за пошумување на Водно составена од претставници од Град Скопје, ЈП „Паркови и зеленило“, Министерство за животна средина, Министерство за транспорт и врски и Шумарски факултет, одржа работен состанок со претставници од граѓанската иницијатива „Го сакам Водно“ во врска со досегашните активности за изработка на предлог-програмата за пошумување и рекултивација на планината Водно.

Предлог- програмата е изработена од работната група по направена сеопафатна анализа на документацијата за Водно и содржи генерален план за рекултивација и пошумување, план за приоритетно пошумување, како и предлог идни активности за пошумување и рекултивација.
Со генералниот план планирано е пошумување на 578 хектари на јужната и на северната страна на Водно, а како приоритетни во првата фаза се планирани 25 хектари на 6 локации.

Финансиските средства за реализација на програмата во висина од 43 милиони денари се обезбедени од Владата и Национални енергетски ресурси (НЕР).