КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Потпишан протокол за соработка со ДЕСФА
Објавено на: 02.04.2019 НЕР АД Скопје

 Соопштение за медиуми

Во рамките на посетата на владината делегација на Република Грција, денес, во просториите на АД НЕР се потпиша протокол за соработка како анекс на меморандумот потпишан во 2016 година, кој ги дефинира техничките и финансиските аспекти на интерконекцискиот вод меѓу  АД НЕР и грчкиот национален оператор ДЕСФА. Со анексот се продлабочува и соработката на АД НЕР и ДЕСФА, од аспект на градење на капацитетите, до усовршување на кадри и забрзување на постапките за градење на овој важен интерконектор за државата.