KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Përmbledhje e linjës së gazsjellësit Negotinë-Prilep-Manastir, mars 2019
E shpallur në: 30.03.2019 REN SHA Shkup
"Ne e kemi informuar Kryeministrin dhe pjesën tjetër të delegacionit qeveritar se në seksionin Negotinë-Manastir kemi bashkuar 33 km të gazsjellësit , 52 km të rrugës së hapur dhe çështjet pronësore dhe juridike janë zgjidhur për mbi 75 km. Projekti po implementohet sipas dinamikës së planifikuar dhe ne po bëjmë çdo përpjekje këtë vit për të tejkaluar planin dinamik. ”- tha Bajram Rexhepi, Drejtor Ekzekutiv i REN SHA Shkup.