? RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup

KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

"Për pastërti si në shtëpi"
E shpallur në: 20.06.2019 REN SHA Shkup

 

 

EKO AKTIVIZMI

"Për pastërti si në shtëpi"

REN SH.A. Shkup, si kompani me përgjegjësi shoqërore, mori pjesë aktivisht në fushatën e udhëhequr nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Punonjësit e REN, të udhëhequr nga drejtori ekzekutiv Bajram Rexhepi, morën pjesë aktivisht në pastrimin e bregut të lumit Vardar.