KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Takim pune me përfaqësues të Bankës Botërore