KONTAKT: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Gazi po afrohet gjithnjë e më afër, 70% e punimeve në degën Negotinë - Prilep - Manastir kanë përfunduar