? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Spread solution not pollution
Објавено на: 31.12.2018 НЕР АД Скопје

  Национални Енергетски Ресурси на огромно задоволство го прифати предлогот на Министерство за животна средина и просторно планирање за спроведување на акции за борба против аерозагадувањето и заштита на животната средина.

На последниот ден од 2018 година, 31.12.2018, со одлука на извршниот директор на МЕР АД Скопје, г-дин Бајрам Реџепи, вработените во МЕР АД Скопје ги оставија своите автомобили и пристигнаа на работното место, користејќи јавен транспорт, возење велосипед и пешачење.Сите закажани и планирани состаноци на 31.12.2018година вон просториите на МЕР АД Скопје, беа реализирани на истиот начин. На овој начин помогнавме во стимулирање на останатите граѓани и институции да го следат нашиот пример и да ги остават автомобилите.