КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Работна посета на генералниот директор на НБГ
Објавено на: 23.11.2022 НЕР АД Скопје

 Извршниот директор на НЕР АД Скопје, Бајрам Реџепи, оствари средба со генералниот директор на Народна Банка на Република Грција. На оваа средба изразивме голема благодарност за поддршката која ја дава НБГ. На средбата се разговараше за заедничката соработка и проекти кои треба да се реализираат.