КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Енергетски форум МЕФ - 21
Објавено на: 13.09.2021 НЕР АД Скопје

 Во рамките на енергетскиот форум МЕФ-21, на панелот "Улогата на природниот гас во енергетската транзиција", заедно со колегите од регионот и експерти од областа, се согласивме дека употребата на природен гас е единствената алтернатива во транзицијата кон Зелената Европска Агенда (EU Green Deal).