? НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје

КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

„Економист“ – 25 Тркалезна маса со Владата на Грција на тема: „Од социјално дистанцирање до социјална солидарност“
Објавено на: 09.07.2021 НЕР АД Скопје

 Бајрам Реџепи, извршен директор на НЕР АД Скопје, присуствуваше во Атина на економскиот форум,„Економист“ – 25 Тркалезна маса со Владата на Грција на тема: „Од социјално дистанцирање до социјална солидарност“.
На овој форум се историски договор со Грција кој ќе гарантира диверзификација и енергетска стабилност на нашата држава и на земјите од Западен Балкан.