КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Гостување во Економски магазин на Алсат М Телевизија - Бајрам Реџепи, извршен директор на НЕР АД Скопје