КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Состанок со министерот за финансии Фатмир Бесими