КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

Јавна дебата во Општина Сопиште