mer.com.mk - /Upload/Documents/


[To Parent Directory]

10/7/2022 5:21 PM 942082 (Sub) Annex 2 Habitat maps - Biod report Sv.Nikole-Veles ESIA EN(1).pdf
10/7/2022 12:39 PM 942082 (Sub) Annex 2 Habitat maps - Biod report Sv.Nikole-Veles ESIA EN.pdf
10/7/2022 1:26 PM 953903 (Sub) Annex 2 Habitat maps - Biod report Sv.Nikole-Veles ESIA МК(1).pdf
10/7/2022 12:39 PM 953903 (Sub) Annex 2 Habitat maps - Biod report Sv.Nikole-Veles ESIA МК.pdf
10/12/2022 10:27 AM 171824 (Sub) Annex 3 List of species - Biodv report Sv.Nikole-Veles ESIA EN.pdf
10/7/2022 1:26 PM 182329 (Sub) Annex 3 List of species - Biodv report Sv.Nikole-Veles ESIA МК(1).pdf
10/7/2022 5:22 PM 182329 (Sub) Annex 3 List of species - Biodv report Sv.Nikole-Veles ESIA МК(2).pdf
10/7/2022 12:40 PM 182329 (Sub) Annex 3 List of species - Biodv report Sv.Nikole-Veles ESIA МК.pdf
3/2/2021 10:51 AM 446465 03 t03 2020 I Kvartalen Izvestaj OD v1 Alb.doc
3/2/2021 10:52 AM 426497 03 t05 2020 II Kvartalen Izvestaj OD v1 Alb.doc
3/1/2021 10:34 AM 3982998 2015 09 18 01-1391-1 Sistematizacija.pdf
12/29/2020 1:34 PM 1699573 2018 096 Zakon za energetika.pdf
11/15/2019 12:48 PM 2177827 2018 Redak PT Zakon Trgovskite drustva do 120 2018.pdf
12/29/2020 1:36 PM 2214832 2018 Redak PT Zakon Trgovskite drustva do 239 2018_F.pdf
11/15/2019 12:48 PM 964622 2018 Redak PT Zakon za gradenje do 168 2018.pdf
11/15/2019 12:48 PM 824830 2018 Redak PT Zakon za javnite nabavki do 83 2018.pdf
11/15/2019 12:48 PM 826380 2018 Redak PT Zakon za rabotnite odnosi do 120 2018.pdf
11/15/2019 12:48 PM 550266 2018.01.30 01-624-1 Godisen plan za JN za 2018.pdf
11/15/2019 12:48 PM 479563 2018.04.24 01-1576-1 Precisten tekst Godisen plan JN za 2018.pdf
11/15/2019 12:48 PM 1804751 20180705 Statut na MER AD Skopje Precisten tekst .pdf
12/29/2020 1:12 PM 713329 2019 024 Zakon za javnite nabavki.pdf
12/29/2020 12:44 PM 172620 2019 101 Zakon za sloboden pristap do informacii od javen karakter.pdf
1/29/2020 12:37 PM 273552 2019 12 27 01-5391-1 GPJN za 2020 god.pdf
1/25/2021 10:23 AM 704687 2020 12 28 01-3035-1 GODISHNA PROGRAMA 2021-NER AD.pdf
1/25/2021 10:24 AM 370601 2020 12 28 01-3037-1 Godisna Investiciona Programa na NER AD Skopje za 2021.pdf
1/25/2021 10:25 AM 292430 2020 12 28 05-3036-1 Finansiski Plan za rabota na NER AD Skopje za 2021.pdf
12/29/2020 1:16 PM 656206 2020 267 Redak PT ZAKON ZA RABOTNITE ODNOSI.pdf
12/29/2020 1:14 PM 797412 2020 279 Redak PT Zakon za gradenje.pdf
2/19/2021 8:57 AM 1403283 20201224 01-2985-1 Finansiski izvestai za godinata sto zavrsuva na 31122019 i Izvestaj od Nezavisniot Revizor.pdf
2/19/2021 9:00 AM 265527 20201225 05-1471-2 Revidirana godisna smetka.pdf
3/16/2021 11:52 AM 71382 2021 03 12 03-1081-1 Odluka za ovlasteno lice za priem na prijavi od ukazuvaci-Lisa B Sakiri.pdf
2/19/2021 8:59 AM 2664802 20210212 01-486-1 Godisen Izvestaj za rabotata na NER AD Skopje.pdf
2/17/2022 12:32 PM 218610 2022 01 27 03-255-1 Godsen plan sprecuvanje korupcija za 2022 godina(1).pdf
2/17/2022 12:12 PM 218610 2022 01 27 03-255-1 Godsen plan sprecuvanje korupcija za 2022 godina.pdf
10/7/2022 5:12 PM 3524172 Annex 3 to Sv.Nikole-Veles ESIA - Biodi.Impact Assessment-final EN.pdf
10/7/2022 5:12 PM 3333397 Annex 3 to Sv.Nikole-Veles ESIA - Biodi.Impact Assessment-final MK(1).pdf
10/7/2022 1:25 PM 3333397 Annex 3 to Sv.Nikole-Veles ESIA - Biodi.Impact Assessment-final MK.pdf
10/12/2022 10:33 AM 2912806 CONNECTA-ENE-INFR-MKD-CBA ESIA BD TD-03-Appendix _Photos_23082022.docx
10/13/2022 1:58 PM 62923624 EBRD_REGIONAL_GASIFICATION_PROJECT_DISCLOSURE_ESIA_Final_EN.zip
10/13/2022 1:58 PM 70255295 EBRD_REGIONAL_GASIFICATION_PROJECT_DISCLOSURE_ESIA_Final_MK.zip
10/12/2022 10:01 AM 1077981 ESAP N Macedonia Regional Gasification Project (16Sept2022) mk.pdf
10/12/2022 10:02 AM 495139 ESAP N Macedonia Regional Gasification Project (16Sept2022)_en.pdf
10/7/2022 5:18 PM 647640 ESP+2019+Macedonian(1).pdf
10/7/2022 5:07 PM 647640 ESP+2019+Macedonian.pdf
1/25/2021 10:15 AM 87432 Godisen izvestaj za 2020 informacii od javen karakter NER AD Skopje(1).pdf
1/22/2021 8:50 AM 87432 Godisen izvestaj za 2020 informacii od javen karakter NER AD Skopje.pdf
11/15/2019 12:48 PM 578468 Godisna programa na MER AD Skopje za 2018 godina.pdf
2/1/2023 8:45 AM 104296 Interkonnector NM Greece(1).pdf
2/1/2023 8:45 AM 104296 Interkonnector NM Greece.pdf
1/25/2021 12:32 PM 2125393 Izvestaj za rabotata period 010119 310319 OD I kvartal.pdf
1/25/2021 12:40 PM 2777785 Izvestaj za rabotata period 010419 300619 OD II kvartal(1).pdf
1/25/2021 12:33 PM 2777785 Izvestaj za rabotata period 010419 300619 OD II kvartal.pdf
1/25/2021 12:34 PM 1837990 Izvestaj za rabotata period 010719 300919 OD III kvartal.pdf
1/25/2021 12:36 PM 2773104 Izvestaj za rabotata period 011019 311219 OD IV kvartal.pdf
10/12/2022 10:00 AM 2385862 LRF N.Macedonia Ecoline v4_13Sept2022-en.pdf
10/12/2022 9:59 AM 3246127 LRF N.Macedonia Ecoline v4_13Sept2022-MK.pdf
10/12/2022 9:50 AM 1956145 NMacedonia Gas Project - NTS Final for Disclosure (11Sept 2022)_EN(1).pdf
10/12/2022 9:58 AM 1956145 NMacedonia Gas Project - NTS Final for Disclosure (11Sept 2022)_EN(2).pdf
10/12/2022 9:49 AM 1956145 NMacedonia Gas Project - NTS Final for Disclosure (11Sept 2022)_EN.pdf
10/12/2022 9:50 AM 2672435 NMacedonia Gas Project - NTS Final for Disclosure (11Sept 2022)_MK(1).pdf
10/12/2022 9:51 AM 2672435 NMacedonia Gas Project - NTS Final for Disclosure (11Sept 2022)_MK(2).pdf
10/12/2022 9:58 AM 2672435 NMacedonia Gas Project - NTS Final for Disclosure (11Sept 2022)_MK(3).pdf
10/12/2022 9:48 AM 2672435 NMacedonia Gas Project - NTS Final for Disclosure (11Sept 2022)_MK.pdf
3/31/2021 1:01 PM 133715 Politika_Za_Koristenje_Kolacinja_NER_AD_Skopje.pdf
3/31/2021 1:18 PM 320637 Politika_Za_Privatnost_NER_AD_Skopje.pdf
10/12/2022 9:56 AM 1587970 SEP N.Macedonia Gasification Project Ecoline v3 (17Aug22) ENG(1).pdf
10/12/2022 9:42 AM 1587970 SEP N.Macedonia Gasification Project Ecoline v3 (17Aug22) ENG.pdf
10/12/2022 9:55 AM 2890905 Stakeholder Engagement Plan (SEP) 17.08.2022 mk.pdf
10/7/2022 1:29 PM 2883758 Stakeholder Engagement Plan (SEP) mk (2).pdf
11/15/2019 12:48 PM 1303055 Zpis-Reporters.pdf
12/1/2021 1:21 PM 396434 Годишен план за јавни набавки 2021 година(1).pdf
12/1/2021 1:18 PM 396434 Годишен план за јавни набавки 2021 година.pdf
2/17/2021 8:58 AM 384756 Годишен план за јавни набавки 2021.pdf
2/17/2022 12:12 PM 308695 Годишен план за јавни набавки 2022.pdf
3/18/2022 9:37 AM 1963607 Извештај за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје од 01.07.2021 до 30.09.2021.pdf
8/6/2020 9:47 AM 141453 Листа на информации од јавен карактер(1).pdf
8/6/2020 8:03 AM 141453 Листа на информации од јавен карактер.pdf
10/7/2022 1:30 PM 70657 Список за проверка за тендери за договори за работи 2.doc
12/1/2021 1:21 PM 292373 Финансиски план за работа на НЕР АД Скопје за 2021 - пречистен текст од 26.11.2021 година(1).pdf
12/1/2021 1:14 PM 292373 Финансиски план за работа на НЕР АД Скопје за 2021 - пречистен текст од 26.11.2021 година.pdf