КОНТАКТ: +389 2 609 0137 | contact@mer.com.mk

"За чисто како дома исто"
Објавено на: 20.06.2019 МЕР АД Скопје

 

 

 ЕКО АКТИВИЗАМ
"За чисто како дома исто"
МЕР АД Скопје, како општествено одговорна компанија, активно се вклучи во кампањата предводена од Делегација на Европска Унија во Република Северна Македонија. Вработените во МЕР, предводени од извршниот директор Бајрам Реџепи, активно учествуваа во чистење на кејот на реката Вардар.